Zajęcia sekcji wioślarstwa

Klub Sportowy AZS AWF Kraków realizuje zajęcia sekcji wioślarstwa dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000470/06/D z dnia 28.09.2023 r.

W treningach biorą udział osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekt rozpoczął się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 marca 2024 r.

Zajęcia prowadzone są przez trenera wioślarstwa oraz wolontariusza na obiektach przystani wioślarskiej KS AZS AWF Kraków oraz hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie. Treningi odbywają się 5 razy w tygodniu.

Harmonogram zajęć:

Poniedziałek 16:00-18:30

Wtorek 16:00-18:30

Środa  16:00- 18:30

Czwartek 16:00-18:30

Sobota 9:00-11:30

 Celem projektu jest:

- poprawa sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych

- integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych

- propagowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych

- przełamywanie stereotypów