Legitymacje 2023/2024

System członkowski Planeta AZS na rok akademicki 2023/2024

Przypominamy, że główna zmiana w działaniu systemu to obowiązek akceptacji wniosku o członkostwo przez Klub AZS. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji Klubu. Oznacza to, że po wypełnieniu formularza (odnawiającego lub nowego członka) zostaje on przesłany do Klubu. Po weryfikacji i jego akceptacji NA E-MAIL UŻYTKOWNIKA PRZESŁANY ZOSTAJE LINK DO PŁATNOŚCI – dopiero po jego wykonaniu członkostwo jest kompletne, a ubezpieczenie obowiązuje od dnia następnego. 

UWAGA! Wszystkie osoby, które w zeszłym roku zakładały konto na platformie PLANETA otrzymają (na podany w systemie adres mailowy) LINK do odnowienia składek członkowskich.


Przed rozpoczęciem wypełniania formularza należy przygotować:

  1. Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej - skan lub zdjęcie do dokumentów: ustawione pionowo, pokazujące samą twarz, odpowiednio wykadrowane (przycięte bez ramki)
  2. Uczniowie/studenci – skan lub zdjęcie legitymacji uczniowskiej/studenckiej (przód i tył) 
  3. Nauczyciele/wykładowcy/trenerzy - skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce (do legitymacji ITIC)
  4. Zawodnicy poniżej 18 r.ż. - zgoda rodzica, której wzór do pobrania dostępny jest przy wypełnianiu wniosku

Formularze oraz wszystkie informacje o członkostwie, legitymacjach AZS, ubezpieczeniach dostępne na stronie: http://www.azs.pl/legitymacje

Przeniesienie do formularza dla NOWYCH CZŁONKÓW - klik
Przeniesienie do formularza dla POSIADAJĄCYCH JUŻ KONTO - klik


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA CZŁONKOWSKIEGO 
gdy mam już konto:


1. Wpisz podany w systemie Planeta adres mailowy oraz hasło. Jeśli nie znasz/nie pamiętasz swojego hasła - przejdź do zakładki "Prześlij nowe hasło"

 


2. Podaj adres mailowy, na które zostanie przesłany link zmiany hasła. Po jego ustawieniu uzupełnij dane członkowskie wg. dalszych instrukcji.

 


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA CZŁONKOWSKIEGO dla nowych kont:


1. Uzupełnij podstawowe dane, zwracając uwagę na ich poprawność

 


2. Załącz poprawnie przygotowane zdjęcie (ustawione pionowo, pokazujące samą twarz, odpowiednio wykadrowane (przycięte bez ramki np. skanowania) oraz zaznacz datę przystąpienia do AZS.

 3. Jeśli dotyczy - zaznacz informację o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności i klasie

 

 


4. Wybierz odpowiednio Klub: KS AZS Akademii Wychowania Fizycznego Kraków
Błędne zaznaczenie spowoduje, że osoba NIE będzie członkiem naszego Klubu!

5. Wybierz odpowiedni wariant ubezpieczenia, typ legitymacji, jej rodzaj oraz SEKCJĘ - przeczytaj uważnie poniższe objaśnienia

Warianty ubezpieczenia dla sekcji SPORTU POWSZECHNEGO
(dot.: studenci AWF startujący w rozgrywkach uczelnianych,
sekcja lekkiej atletyki – studenci, którzy wyłącznie startują w AMPach i NIE trenują regularnie pod opieką trenerów, pozostali należą do sekcji sportu wyczynowego):
                1. Polisa STANDARD NNW (7 000,00zł) + składka członkowska – 105,00 zł
                2. Polisa KOMFORT NNW (25 000,00zł) + składka członkowska – 145,00 zł
                3. Polisa SPORT NNW (65 000,00zł) + składka członkowska – 1055,00 zł

Warianty ubezpieczenia dla sekcji SPORTU WYCZYNOWEGO
(w tym sekcja Masters, sekcja sportu osób z niepełnosprawnościami oraz działacze):
                1. Polisa STANDARD NNW - 7 000,00zł + składka członkowska– 215,00zł
                2. Polisa KOMFORT NNW - 25 000,00zł + składka członkowska – 260,00 zł
                3. Polisa SPORT NNW - 65 000,00zł + składka członkowska – 1185,00 zł

Typ legitymacji
- elektroniczna:
 oznacza jedynie dostęp do elektronicznej wersji legitymacji (aplikacja/strona/PFD) UWAGA! Przy wyborze tej opcji, nie ma możliwości w późniejszym czasie dodrukowania „plastikowej” wersji, jedyna opcja na jej uzyskanie jest przy zakładaniu konta
- drukowana: plastikowa karta zostanie przesłana pocztą, w zależności od wybranej opcji do opłaty zostanie automatycznie doliczona kwota przesyłki (10zł lub 18zł)

Rodzaj legitymacji
- Legitymacja AZS: wszyscy członkowie AZS bez względu na wiek i status, w tym dzieci poniżej 12 roku życia, seniorzy, absolwenci, działacze
- Legitymacja AZS-ISIC (student): uczniowie powyżej 12 roku życia, studenci - bez ograniczenia wieku
- Legitymacja AZS-ITIC (teacher): nauczyciele, wykładowcy akademiccy lub trenerzy

(Jeśli pojawiają się czerwone komunikaty, oznacza to, że któraś z opcji nie została zaznaczona poprawnie.)

 ZGODA RODZICA:


5. Po uzupełnieniu daty urodzenia dziecka poniżej 12 r.ż. system automatycznie zaznacza legitymację AZS i wymagane jest załączenie zgody rodzica.
Taka sama zgoda wymagana jest przy legitymacji AZS-ISIC - dla dzieci poniżej 18 r.ż.

WZÓR ZGODY można pobrać z formularza klikając w ".docx" lub ".pdf" 
Poprawnie wypełniona zgoda ma:
• wyraźnie zaznaczone kwadraciki tych samych punktów, które w formularzu na dole strony zaznaczone są gwiazdką*
• poprawnie uzupełnione dane (na górze)
• imię i nazwisko rodzica/opiekuna (dolny lewy róg)
• podpis rodzica/opiekuna (dolny prawy róg)

 DOKUMENT POTIWERDZAJĄCY PRZYZNANIE LEGITYMACJI ISIC lub ITIC


6. Wybierając opcję ISIC (student) należy:
• z rozwijanej listy wybrać odpowiednio uczelnię/ „szkoła podstawowa”/ „szkoła ponadpodstawowa”
• wgrać skan lub zdjęcie legitymacji studenckiej/ szkolnej

Wybierając opcję ITIC (teacher) należy:
• z rozwijanej listy wybrać odpowiednio uczelnię / szkoła podstawowa”/ „szkoła ponadpodstawowa”
• wgrać skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu

7. Po poprawnym wypełnieniu wniosku należy zaznaczyć znajdujące się pod nim wymagane zgody na przetwarzanie danych itp. oraz ZATWIERDZIĆ WNIOSEK.

Zostanie on przesłany do Klubu, następnie po jego akceptacji otrzymają Państwo link do płatności. Po jej wykonaniu zawodnik staje się członkiem Klubu, a ubezpieczenie zaczyna obowiązywać od następnego dnia po opłacie.

W razie wszelkich pytań czy problemów z wypełnianiem wniosków prosimy o kontakt z biurem tel. (12) 42 103 77