Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas Ogólnopolskiego Mityngu Integracyjnego w Krakowie.

  1. Postępowanie nr 01/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
  • PHU Docent S.C. Mariusz Biernacki Marek Bytowski
  • GEOVITA S.A.
  • Sport Timing Poland Krzysztof Gąsienica.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

PHU Docent S.C. Mariusz Biernacki Marek Bytowski

Całkowity koszt oferty (w zakresie zakwaterowania i wyżywienia)

100,00 pkt

2

GEOVITA S.A.

Całkowity koszt oferty (w zakresie zakwaterowania ze śniadaniami)

100,00 pkt

3

Sport Timing Poland Krzysztof Gąsienica

Całkowity koszt oferty (w zakresie usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego)

100,00 pkt