Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty is open

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas 48. Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski, Kraków, 20-23.08.2020 r.

Załącznik

Informacja

KS AZS AWF Kraków informuje, że Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” przekazała Klubowi środki (1% podatku dochodowego), które zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego.