Legitymacje AZS 2021/22 is open

Uruchamiamy nowy system członkowski Planeta AZS na rok akademicki 2021/2022

Główna zmiana w działaniu systemu to obowiązek akceptacji wniosku o członkostwo przez Klub AZS. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji Klubu. Oznacza to, że po wypełnieniu formularza (odnawiającego lub nowego członka) zostaje on przesłany do Klubu. Po weryfikacji i jego akceptacji NA E-MAIL UŻYTKOWNIKA PRZESŁANY ZOSTAJE LINK DO PŁATNOŚCI – dopiero po jego wykonaniu członkostwo jest kompletne, a ubezpieczenie obowiązuje od dnia następnego. 

UWAGA! Wszystkie osoby, które w zeszłym roku zakładały konto na platformie SORGA otrzymają (na podany w systemie adres mailowy) LINK do odnowienia składek członkowskich.

Wymagane dokumenty, wysokości składek, opcje ubezpieczenia oraz instrukcja wyrabiania członkostwa - dostępna w zakładce "WYRÓB LEGITYMACJĘ"

Realizacja programów is open

Klub realizuje zadanie z zakresu: "Szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego” współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Klub realizuje zadania: "Szkolenie klubowe reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego" oraz "III Runda Paralekkoaltetycznego Grand Prix Polski. III Ogólnopolski Mityng Integracyjny" przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Klub realizuje zadanie Gminy Miejskiej Kraków „w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku” pod nazwą "Pasja sportowa z AZS-em" współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, więcej informacji na stronie KRK.Sport

Klub realizuje zadanie: „Organizacja zajęć sekcji sportowych” finansowane ze środków Ministerstwa Sportu na podstawie umowy nr 2020/0049/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR

Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020

Po emocjach związanych z rywalizacją sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 nadszedł czas na równie emocjonujące zmagania sportowców z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do śledzenia rywalizacji Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020 na stronie Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego: https://www.paralympic.org/

Wśród członków polskiej kadry paraolimpijczyków mamy swojego przedstawiciela w osobie Anny Trener- Wierciak. Ania jako zawodniczka lekkoatletycznej sekcji osób niepełnosprawnych zajęła 5 miejsce w skoku  dal w kategorii T38 z wynikiem 4,33m.

Dziękujemy i gratulujemy!