Realizacja programów jest otwarty

Klub realizuje programy: "Droga do Mistrzostwa", "Sportowy sukces", "Aktywny Kraków" współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Klub realizuje program: "Szkolenie klubowe reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskch współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego" przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Klub realizuje zadania z zakresu: "Szkolenie i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego”, "Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych" współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.